Aktuality


      KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY (STRUCTURAL MATERIALS) 2021


Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch (VSpNoK) pri SAV v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV a Spoločnosťou pre nové materiály a technológie (SNMT) organizuje 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY (STRUCTURAL MATERIALS) 2021. Konferencia SM-2021 nadväzuje na predchádzajúce bienálne konferencie, ktoré sa konali od roku 1997 v Bratislave, Košiciach, Trnave a Žiline. Hlavným cieľom je výmena najnovších poznatkov najmä v oblasti konštrukčných technických materiálov.

Konferencia sa bude konať v hlavnej budove ÚMMS SAV (Pavilón materiálových vied v areáli Slovenskej akadémie vied v Bratislave - Patrónka, Adresa: Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava, Slovensko) 26. októbra 2021. V úvode konferencie odznejú Keynote prednášky zahraničných hostí z Talianska, Chorvátska, Poľska a ČR.

Radi by sme Vás pozvali na túto konferenciu a prosíme Vás, aby ste v prípade záujmu o účasť na tomto podujatí zaslali abstrakt Vášho príspevku Dr. Alene Opálkovej Šiškovej na e-mailovú adresu alena.siskova@savba.sk.

Príloha: Invitation SM 2021.jpg

Príloha: SM 2021 - abstract template.docx

Príloha: SM - invitation 2021.pdf


Konferencia Local Mechanical Properties

 

Aj napriek aktuálnej situácii ovplyvnenej COVID, je v dňoch 8.-10. novembra 2021 plánovaná Konferencia Local Mechanical Properties (LMP). Ide o pokračovanie úspešných podujatí LMP z predchádzajúcich rokov.
Miesto konania 15. ročníka LMP 2021 je naplánované na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.Obsah príspevkov konferencie je tradične zameraný na výsledky výskumu a vývoja v oblasti materiálového inžinierstva, experimentálnych metód, modelovania, s cieľom charakterizovať mechanické vlastnosti materiálov.Konferencia Local Mechanical Properties 2021 sa uskutoční aj pod hlavičkou Vedeckej spoločnosti pre Náuku o kovoch pri SAV.

Bližšie informácie nájdete na web stránke: http://lmp-conference.cz/about.php