Aktuality


     METALLOGRAPHY & FRACTOGRAPHY 2022


Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch (VSpNoK) pri SAV v spolupráci s Ústavom materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV, Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosťou Lumokon s.r.o. Košice organizuje 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Metallography & Fractography 2022.

Konferencia sa uskutoční 27. až 29. apríla 2022 v hoteli Atrium, Nový Smokovec, Vysoké Tatry.

Bližšie informácie nájdete na web stránke: www.konferencie.net/metalo