logo - UMMS ústav materiálov a mechaniky strojov
slovenská akadémia vied
Račianska 75,
831 02 BRATISLAVA 3

Tel.: + 421 - 2 - 44 25 47 51
Fax: + 421 - 2 - 44 25 33 01

Vitajte!


Srdečne Vás vítame na stránke Vedeckej spoločnosti náuky o kovoch pri SAV. Členovia Spoločnosti sú pravidelne informovaní o všetkých akciách, ktoré Spoločnosť usporiada našim spravodajom a pozvánkami. Z členstva v Spoločnosti im vyplývajú práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v stanovách. Informácie uvedené na tejto stránke (včítane loga Spoločnosti) sú verejne prístupné, nie je však povolená ich reprodukcia, používanie a pozmeňovanie bez súhlasu Spoločnosti resp. autorov.

 

powered by SysCom, AGLO solutions