Košická korózna konferencia 2021                              Košická korózna konferencia 2021

16. – 17. septembra 2021 sa v priestoroch Košice Hotel **** konal 3. ročník medzinárodnej konferencie Košická korózna konferencia 2021. Konferencia je v intervale dvoch rokov organizovaná pod hlavičkou Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie  TUKE.

Jedným zo spoluorganizátorov je aj Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch pri SAV. Tohtoročnej konferencie sa so svojimi príspevkami zúčastnili viacerí členovia našej vedeckej spoločnosti, pričom využili možnosť zvýhodneného vložného.

Program konferencie zahŕňal, okrem iných, aj témy aktivít v oblasti katódovej ochrany v rámci SPP, skúsenosti s aplikáciami protikoróznej ochrany pri výstavbe SK-PL plynovodu, tému korózie elektrických uzemňovacích systémov a  stavebných konštrukcií, ale tiež korózny program monitorovania nádrží kvapalných rádioaktívnych odpadov, či vplyv atmosférických podmienok na rozpadávanie ferosilícia.

Toto vedecko-odborné podujatie spojilo počas dvoch konferenčných dní odborníkov z oblasti plynárenstva a energetiky, ich praktické skúsenosti z prevádzok zariadení a výsledky vedeckých prác z laboratórií výskumných ústavov a fakultných pracovísk. Súčasťou konferencie boli aj prezentácie výrobkov firiem.

Program prvého dňa konferencie bol spestrený návštevou slovenských opálových baní v Červenici pri Prešove a posedením v pivárni Dobré časy v Prešove.

2021 KK1

2021 KK2

2021 KK3

2021 KK4

2021 KK6

2021 KK7

2021 KK8